Co je to trauma? Týká se i mě? Mé práce? Mých blízkých? 
Co a proč se děje v našem těle, mysli a chování, jsme-li vystaveni mezním zátěžovým situacím? Jak v takových situacích funguje mozek?
Jakým způsobem a jak dlouho může trauma ovlivňovat tělo, mysl a chování? Jak je možné, že někdo přežije mimořádně závažnou událost jakoby bez následků, zatímco jiní jsou následky obdobné situace dlouhodobě či celoživotně ohrožováni?
Jaké události mohou vést k traumatické zkušenosti? Může se jednat o jednorázové zážitky, ale i opakované či dlouhodobé prožitky ohrožení. Které jsou ty nejvíce ohrožující?
Jak prožití traumatické události ovlivňuje jedince, jeho blízké, ale i celé komunity a společnost? Co vše může mít trauma na svědomí?
Existují specifické traumatické zkušenosti vázané na dětský věk? Jak se liší reakce a následky traumat u dětí různého věku? 

Existují specifické traumatické zkušenosti vázané na dětský věk? Jak se liší reakce a následky traumat u dětí různého věku? 

Jak lze prostřednictvím dobré komunikace pomáhat traumatizovaným dětem a dospělým lidem zvládat zátěžové situace?
Jaké kroky je nutné učinit, aby naše instituce, organizace či služba uměla při práci s lidmi zohlednit trauma?
Trauma si může vybírat svoji daň i na pomáhajících osobách. Jak o sebe pečovat? A kde můžete získat další pomoc?
Trauma se dotýká každého z nás. Někteří jsme jej prožili, mnozí pracujeme s traumatizovanými lidmi nebo takové lidi známe. Mnohým událostem nemůžeme zabránit, ale můžeme vytvářet prostředí a vztahy, které pomáhají trauma hojit.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙