• Trauma, traumatizace a trauma zohledňující přístup k intervenci (8 výukových hodin, MPSV, číslo akreditace A2023/0234-SP)
  • Špatné zacházení s dětmi (maltreatment syndrom) v kontextu vědeckých poznatků 21. století (8 výukových hodin, MPSV, číslo akreditace A2023/0233-SP)
  • Únava ze soucitu a syndrom vyhoření (8 výukových hodin, MPSV, číslo akreditace: A2023/0239-SP/PC/PP)
Na aktuálně vypsané kurzy se můžete přihlásit na odkaze zde

V případě zájmu uspořádat kurz "na klíč" přímo pro vaši organizaci, nás prosím kontaktujte na e-mailu info@nidar.cz (Národní institut pro děti a rodinu, z.s.). 

  


calendar_month
10.11.2023 09:00 - 05.11.2023 15:00
Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
Únava ze soucitu a syndrom vyhoření (20 volných míst)

Pomáhající profese (mezi, které patří sociální pracovnicí i další pracovnicí v sociálních službách) jsou každodenně v kontaktu s jinými lidmi, kteří se nachází v obtížných životních situacích. Prožitky a životní zkušenosti klientů a klientek pak přímo i nepřímo ovlivňují prožívání a psychickou i somatickou pohodu pomáhajících. Tato forma pracovní zátěže je samozřejmou a neoddiskutovatelnou součástí pomáhajících profesí, proto je vhodné rozumět mechanismu jejího vzniku, s ohledem na potřeby osob pracujících v sociálních službách (sociální práci).

Kurz se zaměřuje na definování hlavních okruhů psychosociální zátěže pomáhajících profesí, včetně tzv. „únavy ze soucitu“ a syndromu vyhoření. A dále pak na seznámení se se základními principy individuální i systémové prevence, které mohou snížit emocionální a sociální zátěž související výkonem pomáhající profese.

calendar_month
25.10.2023 10:00 - 16:00
Online, platforma zoom
Trauma, traumatizace a trauma zohledňující přístup k intervenci (20 volných míst)
Kurz seznamuje účastníky s moderním pohledem na trauma (včetně komplexního vývojového traumatu) a procesu traumatizace u dětí. Účastníci jsou seznámeni s projevy akutního a chronického traumatu, jakožto i dlouhodobými následky na život, zdraví a vývoj dítěte. Jsou představeny i základní principy trauma zohledňují komunikace a procesu proměny v trauma zohledňující službu.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙