Trauma?

Zamýšleli jste se někdy nad příčinou chování dítěte, které je nadměrně neklidné, zamlklé, drzé, nespolupracuje nebo je dokonce agresivní? Je opravdu tak „zlobivé“, nebo se jedná o projev traumatizace a volání o pomoc?

Současná společnost si jen málo uvědomuje, jak závažná je problematika traumatu. K bližšímu studiu této problematiky nás přivedly až dramatické a náročné události, které se v posledních letech dějí v našich životech. Od pandemie COVID-19, přes následky ruské agrese na Ukrajině, opakující se živelní pohromy, až po ekonomickou recesi, která ovlivní život každého z nás. Trauma však nemusí být důsledkem pouze dramatických okolností.


Jak poznám, že se jedná o trauma? Může se týkat i mě, mých dětí či blízkých?

Pokud si kladete obdobné otázky, podívejte se na naše krátká videa. Ta vás provedou tématem traumatu, ukáží, jak funguje mozek pod vlivem traumatu, jaké má trauma dopady na chování dětí a jakým způsobem s dětmi či dospělými zasaženými traumatem jednat.

Osob, které prožily nebo prožívají mimořádně náročné, až traumatizující události, je kolem nás mnoho. Když se nám podaří porozumět, proč a jak se traumatizované děti chovají a co se jim může odehrávat v jejich myslích, pak jim můžeme pomoci.

Pro účinnou pomoc potřebujeme rozumět, co je trauma a jak na něj.


Podívejte se na naše videa


Pracujete s dětmi nebo pečujete o děti?

Podívejte se na 11 krátkých videí, která vám pomohou pochopit děti, ale i dospělé, kteří prožili či prožívají něco traumatického. K videím se můžete libovolně vracet dle vašich potřeb a zájmu. Videa jsou dostupná zdarma a bez registrace.Shlédnout videa →

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙